Reklamehenger

Solid reklame henger for mobil reklame 25 M2 /fordelt på 2 sider. Hengeren er typegodkjent og testet i en årrekke av leverandøren. Solid bygget med ballast og brede støttebein som gir god stabilitet.

 

Pris ved kjøp kr 15.600,- + mva.

25 m2 reklame duk kr 3.500,- + mva.

Pris for henger med reklame duk kr 19.100,- + mva.

I tillegg kommer eventuelt layoutarbeider dersom denne ikke kommer ferdig.

Leie.

Leie pr. mnd. Kr 1.500,- + mva./ fakturering pr. 3 mnd.

25 m2 reklame duk kr 3.500,- + mva.

I tillegg kommer eventuelt layoutarbeider dersom denne ikke kommer ferdig.

Ved langtidsleie i en periode over 24 måneder overtar leietaker hengeren til odel og eie etter siste avdrag!

Håndbok V323 Reklame og trafikkfare | Vegdirektoratet 2014