U-verdi og glass

Om u-verdi og energi

Vinduer med lav u-verdi kan både hjelpe miljøet og spare deg for mye penger.
U-verdien angir hvor godt vinduet isolerer. U-verdien er en måling av varmetap – jo høyere u-verdien er, jo mer varme slipper vinduet ut. Jo lavere u-verdien er, jo mindre varme slippes ut. Jo lavere – jo bedre.
Oppgraderer du fra et gammelt vindu fra 60-80 tallet til et moderne vindu, kan du ofte spare over 4.000 kroner pr. vindu over vinduets levetid. Du oppnår et mer behagelig inneklima samtidig som du bidrar til miljøet.
U-verdien for et vindu er i hovedsak avhengig av hvor godt konstruksjonen (karm og ramme) og glasset isolerer.

Utviklingen av u-verdi og isolerglass!

Historisk sett hadde gamle vinduer (enkelt glass i ramme) typisk en u-verdi på rundt 5,0. Oppfinnelsen av enkelte tolagsvinduer halverte varmetapet til rundt 2,4. Med bruk av (2-lags) isolerglass og argongass mellom glassen klarte man så å halvere varmetapet igjen, til cirka 1,2-1,4. Moderne trelagsvinduer reduserer varmetapet ytterligere og har u-verdier på 1,2 og lavere. Det aller nyeste på markedet er en U-verdi på 0,8 Passiv Standard. Her brukes også 3-lags glass men med større avstand mellom glassen slik at det kan brukes mere argon / eller krypton gass. I tillegg brukes det varm spicer (Aluminiums ramme mellom glassene)

Dette er viktig!

Hvis du sammenligner forskjellige vindusleverandører sine u-verdier, er det særlig to ting man skal være oppmerksom på.

∞ Få med u-verdi på hele konstruksjonen!
U-verdien skal oppgis for hele vinduet (egentlig kalt Uw-verdi, «w» for «window»). Det er dessverre noen useriøse aktører som kun oppgir u-verdien på glasset (en såkalt Ug-verdi, «g» for «glass»). U-verdien på glasset vil vanligvis være betydelig lavere (bedre) enn u-verdien på vinduet, derfor vil noen heller oppgi dette. Ikke la deg lure!

∞ Få en u-verdi på de konkrete vinduene som du har valgt!
U-verdien skal oppgis for hvert enkelt vindu, beregnet med to desimaler. Denne uverdien skal gjenspeile den konkrete størrelsen og konstruksjonen på det du har valgt. Dette er inklusive sprosser, spesialglass osv. I tillegg skal du få opplyst en gjennomsnittlig u-verdi for hele prosjektet der vinduene vektes etter areal. Dessverre finnes det noen useriøse aktører som kun oppgir en energiklasse slik at du egentlig ikke vet hva du får levert. Er alle dine vinduene oppgitt med for eksempel eksakt «uverdi 1,1», er det sannsynligvis ikke en u-verdi for dine konkrete vinduer.

Hvilket glass/energiklasse bør jeg velge?

Som hovedregel er lav u-verdi/energiklasse bedre. Jo laver jo mindre varme slipper ut via vinduet. Vinduet vil da holde på varmen bedre, slik at du får et mer behagelig inneklima, samtidig som du sparer mer på strømregningen. De fleste opplever imidlertid allerede store forbedringer med å oppgradere fra gammel standard (u-verdi 2-3) til energiklasse 1,4 eller 1,2. som er 2 forskjellige typer 2 lags glass.

Energiklasse 1,4 er velegnet for rehabiliteringsprosjekter, fritidsboliger under 150m2 og utskiftninger av vinduer i egen bolig dersom det ikke er søknadsplikt for byggearbeidene.

Energiklasse 1,2 oppfyller energikravene til byggeforskriftene (TEK10) Denne energiklassen er i de aller fleste tilfellene et tryggt valg.

Energiklasse 1,0 isolerer enda bedre og er en mellomting.

Energiklasse 0,8 Dette er energiklassen som Enova anbefaler og en investering i fremtiden og for søknadspliktig rehabilitering og nybygg, som nå er et krav.

Vi kan levere vinduer med energiklasse 0,8 både i tre, PVC og aluminium. Disse vinduene er ment til bruk i Passive hus. Dersom du ikke har passiv hus med tilstrekkelig dimensjonert balansert ventilasjon, vil vi fraråde deg fra denne energiklassen – huset blir rett og slett for tett og du får dårlig inneklima. Dersom du velger passiv standard er det viktig at du ikke velger små enheter vinduer og dører. Det er vanskelig å oppnå passiv standard på enheter under 1,3 m2. På passiv standard så må en som oftest velge innover slående balkongdører med høy dørstokk. Som en nyhet kan vi nå levere toppsving vinduer i tre i minste størrelsen 1230x1480 helt ned i en u-verdi på 0,74. Skyvedører kan være en god løsning dersom du ønsker en lavere dørstokk løsning. Ring oss gjerne på 950 65 100 dersom du er usikker på hvilken energiklasse du skal velge!

Glass


Innvendig kondens

Vindusrutene er vanligvis det kjøligste punktet i et rom og ofte kan betingelsene være slik at det dannes kondens på disse. Årsaken til dette problemet er som regel å finne i boligens inneklima. Duggdannelse kan avhjelpes ved lav romfuktighet, god ventilasjon og gjennom regelmessige utluftninger. Dette er viktig i rom hvor det er mange mennesker og/eller planter, samt der hvor det foregår koking og vasking. I kalde perioder er det viktig med oppstigende varmluft på innsiden av glasset i form av en varmekilde under glasset. Uten varmekilde under vinduet, vil luften falle ned langs vindusflaten, og bidra til nedkjøling av glasset og luften nær glasset. Dette skaper ideelle forhold til kondens.Image


Image

Utvendig kondens

Risikoen for dugg er størst i høst- og vintermånedene og i perioden fra midnatt til morgen. Når solen varmer opp luften vil duggen forsvinne fordi temperaturen stiger. Utvendig kondens på vindusruter forekommer og kan være betinget av flere faktorer. Med de høyisolerende, energisparende, isoler ruter som innfrir de nye kravene, øker risikoen for utvendig kondens. Selv om dette for noen kan være irriterende, er fordelene så store at de bør brukes i størst mulig grad. Igjen er det miljøet vi må ta hensyn til. Fyrer vi mindre innebærer dette mindre utslipp, mindre forurensning, og reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Kald ras fra vinduet reduseres, og vi får det langt mer komfortabelt. For å redusere risikoen for utvendig kondens unngå at vinduet står fritt mot himmelen. Har vinduet avskjerming som f.eks takutstikk, markiser, overliggende balkonger, omkringliggende vegetasjon osv., eller er tilbaketrukket og ikke i ytterkant med veggen, vil dette kunne fungere som en avskjerming og redusere risikoen for kondens.