Reklamasjoner

At du som kunde er fornøyd - er viktig for oss!
Skulle du få problemer med våre produkter, må du følge følgende retningslinjer:

Alle henvendelser skjer direkte til Vindu AS, husk at alle reklamasjoner må skje skriftlig registrert på vårt reklamasjonsskjema som du finner link til nederst på denne siden.

- Alle henvendelser vil bli registrert og besvart i løpet av 2 virkedager etter mottatt henvendelse. Deretter vil gjennomføringen bli utført raskest mulig, etter nærmere avtalt fremdriftsplan.
Veiledning:
- Ansvarlig for innsending av skriftlig reklamasjon er forhandler/kunde
- Alle felter fylles ut
- Ved feil på overflate/visuell feil; legg ved bilde
- Hvis årsaken til reklamasjon ikke er berettiget, men skyldes feil innsetting, manglende vedlikehold eller feil bruk, vil utført arbeid/befaring bli fakturert etter gjeldende servicepris. Er du i tvil, anbefaler vi derfor at du studerer den informasjonen som er lagt ut på vår side hjemmeside og i våre kataloger før du melder inn din reklamasjon.
- Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varen er utsatt for transportskader. Dette skal være anmerket på fraktbrevet for at reklamasjonen skal kunne behandles.