Vedlikehold

Enten vinduene er nye eller gamle, trenger de regelmessig vedlikehold. Et vindu som er levert ferdig behandlet med beis/maling vil normalt klare seg 3-5 år på en utsatt værhard vegg. Gjør det uansett til en vane å etterse vedlikeholdet av vinduene hver vår. Alminnelig vedlikehold kan gjerne tas med samme intervaller som huset forøvrig.

Fjerne lim rester. Det kan i enkelte tilfeller sitte igjen lim rester eller en "film" etter etikettene som sitter på selve glasset. Forsøk med såpevann blandet med f.eks. Zalo eller salmiakk. Sitrusspray er også et alternativ som fjerner lim rester.
Image

Alminnelig vedlikehold kan gjerne tas med samme intervaller som huset forøvrig. Et produkt som er levert ferdig behandlet med beis/maling vil normalt klare seg 3-5 år på en utsatt værhard vegg. På en godt skjermet vegg og på lesiden av huset kan det gjerne ta 6-7 år eller lenger før en tilsvarende behandling er nødvendig. Tilsvarende for transparent oljebeis (lasur) er 1-3 år på værhard sted, og 5-6 år på skjermet sted.

Ubehandlete vinduer og dører er påført midlertidig beskyttelse. Denne behandlingen beskytter produktene i en kort byggeperiode. Du bør derfor beise eller male snarest mulig, og senest 4 måneder etter montering i vegg. Utvendig bør beiset treverk stålbørstes slik at løst treverk og rester av beis fjernes før ny beis/maling påføres. Kreves innvendig vedlikehold følges anvisning på maling, lakk eller beisemballasjen.

Terskler

Handikapterskel i kompositt krever ingen spesiell behandling. Hardvedterskel bør behandles 1-2 ganger i året, med vannavisende olje for behandling av edel tre utendørs (f.eks Nordsjø Tinova Traditiona Premium Wood Oil).

Valg av beis/maling

Treverket må få "puste". Derfor bør det benyttes en diffusjonsåpen beis/dekkbeis/maling som tillater fuktighet å slippe ut. Vær oppmerksom på at en transparent beis brytes fortere ned av sollyset og vil kreve mer vedlikehold. Vi anbefaler lyse farger fordi dette gir et lavere varmeopptak, som innebærer mindre bevegelser og lavere temperatur i treverket. NB! Ikke bruk lakk utvendig.

Før du beiser/maler

Pass på at treverket er tørt før behandling. Er produktet ubehandlet bør du grunne først. Vi anbefaler også at du bruker middel mot sopp og råte før grunning. Pass på at skjøter og endeved på karmer og lister dekkes godt med grunning. På disse stedene trekker det fukt. Bruker du maling må det påføres minimum to, helst 3 strøk og ikke for tykke lag. Vi anbefaler også at du legger ekstra mye beis/maling på nedre del og på underkarmen til vinduet.

VIKTIG!

Unngå at barnesikringen blir tilsølt med maling, da dette vil kunne sette den ut av funksjon. Pass også på at det ikke kommer beis/maling i glideskinnene. Ta av tetningslisten slik at denne ikke tilsøles med maling eller beis, da det vil kunne gjøre den porøs.

Produkter kledd med aluminium

Disse produktene gjør at utvendig vedlikehold er tilnærmet unødvendig. Støv og skitt fjerner du med vanlige vaskemidler.

Null utvendig vedlikehold med Aluminium

Tre vinduer med aluminiums bekledning. Hvis du ikke er glad i å skrape å male er dette løsningen for deg og som vil ha minst mulig vedlikehold. Aluminiumen beskytter trevirket som vinduet er laget av, og gjør sitt til at levetiden på produktet forlenges. Aluminiums bekledde vinduer passer like godt til nybygg som til rehabiliterte boliger. Balkongdør leveres også med aluminiums bekledning. 2-fløyet dør kan ikke leveres bekledd med aluminium.

Velg farge selv

Alle våre produkter kan leveres i akkurat den fargen du ønsker. Om du ønsker en farge på karmen innendørs og en annen farge på karmen utendørs, er det fullt mulig. Gi oss fargekodene på fargene du vil ha og du får som bestilt. Fargevalget på vinduskarmene bør harmonere med fasaden og nærmiljøet førøvrig. Husk at din bolig er naboens utsikt så styr unna sterke fargekontraster.

PVC vinduer Aluplast levers med standard hvitfarge innvendig og utvendig RAL 9016. PVC leveres også med en rekke standard folierte farger. Se fargevalg hos din forhandler. I tillegg kan du velge å få vinduene malt i hvilken som helst RAL-farge.

Tre vinduer benytter fargesystemet NCS Index. Standard hvitmalte vinduer og balkongdører males med fargekoden NCS - S 0502-Y. Produktene kan ha 2 farger en utvendig og en innvendig dersom dette er ønskelig.

Aluminiums vinduer levers som natureloksert, eloksert i ønsket farge eller malt i ønsket RAL farge. Kan også leveres tofarget. Se fargevalg for eloksering og RAL hos din forhandler.