Vindu as står som ansvarlig garantist ovenfor alle sine leverandører av dører og vinduer.

Tre og tre med aluminium

På produkter av tre eller tre og aluminium gir vi 10 års garanti på funksjon. 5 års garanti på maling. 20 års garanti på råte. Forutsatt forskriftsmessig montering og vedlikehold.
Tre og tre m/alu
Image

PVC

På produkter laget av PVC med utvendig hengsler / åpnes utover gir vi 15 års garanti på funksjon og overflate. På produkter laget av PVC med innvendige / skjulte hengsler, åpnes innover gir vi 20 års garanti på funksjon og overflate. Forutsatt forskriftsmessig montering og vedlikehold.

Aluminium

På produkter laget av Aluminium med utvendig hengsler / åpnes utover gir vi 10 års garanti på funksjon og overflate. På produkter laget av Aluminium med innvendige / skjulte hengsler, åpnes innover gir vi 20 års garanti på funksjon og overflate. Forutsatt forskriftsmessig montering og vedlikehold. Andre produkter har egen garantivilkår. Med forskriftsmessig montering og vedlikehold, menes at produktet må være montert iht. vår monteringsanvisning. Produktene skal minst en gang i året vaskes, reingjøres og smøres, skruer skal etter strammes og produktet skal justeres dersom det er behov for dette. Produkter som blir feil brukt på grunn av feilmontering eller mangel på justering vil ikke komme under kategorien garanti. Garantien gjelder ikke dersom varen er montert på et sted der de er utsatt for ekstremt og unormal ytre påkjenning.
Image

Våre vinduer og dører er konstruert med tanke på lang levetid i et værhardt Norge. Det er svært få reklamasjoner, og både vinduer og balkongdører som har fått lite stell står gjerne langt over de årene garantien gjelder. Produktene gjennomprøves før de slippes ut i markedet, og vi tester jevnlig alle detaljer for å sikre at våre vinduer og dører er av beste kvalitet. Alle produktene leveres ihht. Forbrukerkjøpsloven, og våre leveringsvilkår er i henhold til NS 8409.

Garantien omfatter

 • kondens mellom glassene.
 • funksjonsfeil ved beslagsvarer.
 • materialenes stabilitet og holdbarhet.

Garantien innebærer at vi

 • erstatter med ny isolerrute dersom det oppstår kondens mellom glassene.
 • erstatter beslagsvarer som har dårlig funksjon.
 • erstatter med nye produkter hvis produktene ikke kan utbedres innenfor de grenser som gjelder garanti-bestemmelsene.

Garantien forutsetter at

 • Produktene lagres og monteres i henhold til produsentens anbefalinger og byggdetaljblad fra Sintef Byggforsk.
 • Produktene gis normalt vedlikehold. Dette gjelder også produkter som leveres ferdig overflatebehandlet fra produsent.
 • Produkter som leveres umalt, må behandles snarest etter levering.
 • Overflatebehandlingen kontrolleres årlig og utbedres om nødvendig.
 • Alle beslagsvarer og bevegelige deler kontrolleres regelmessig og smøres ved behov.

Garantien omfatter ikke

 • arbeidsomkostninger ved bytte eller reparasjon av skadet produkt. kostnader til eventuelt stillas, kraner eller andre hjelpemidler for å rette skaden.
 • følgeskader eller andre arbeider som må utføres som malerarbeide, tapetsering etc. som måtte kreves i forbindelse med garantiarbeidet.
 • skader som forårsakes av fremmede gjenstander som er montert på produktene. slitasjeskader på tetningslist eller skader på tetningslist forårsaket av beis/maling eller løsemidler.
 • låser og andre beslagvarer som ikke fulgte med levering.
 • når produktet er levert ferdig overflatebehandlet omfattes ikke selve overflatebehandlingen av garantien.

Forventet leve-/brukstid

 • Forventet leve- /brukstid for tre produkter er minimum 15 år.
 • Forventet leve- /brukstid for tre med aluminium produkter er minimum 25 år.
 • Forventet leve- /brukstid for PVC produkter er minimum 50 år.
 • Forventet leve- /brukstid for aluminiums produkter er minimum 50 år.
 • Dette forutsetter normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Utvendig flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann (tas i forbindelse med vinduspuss). Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter en 5-6 års periode. Transparente overflater må vurderes etter 3-4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påføring av ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandel.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og vridere/låstunger smøres med lås olje eller vaselin ved behov. Blir det duggdannelse mellom glassene i isoler ruten, må disse skiftes. Luftens relative fuktighet innendørs bør ikke overstige 40% over lengre perioder. Unngå duggdannelse på glasset. Sørg for god luftsirkulasjon.